• Vanuit de club hechten we veel waarde aan de privacy van onze leden, en dus aan de bescherming van ieders persoonsgegevens.

  Om duidelijkheid te scheppen in een voor velen moeilijke, maar voor iedereen delicate en belangrijke materie, hebben we vanuit de club een privacyverklaring opgesteld. Hiermee willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met (de verwerking van) persoonsgegevens. Uiteraard opereren we hierbij strikt binnen het wettelijk voorziene kader. 

  Welke gegevens vragen we op bij onze leden? Voor welke doeleinden worden deze gegevens gebruikt? Wie krijgt er toegang tot deze gegevens? Hoe lang worden gegevens bewaard? Het antwoord op deze vragen vind je in onze privacyverklaring

  HC Inter Mol houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).  De volledige privacyverklaring vind je achter deze link

  Je hebt als lid, ouder, vrijwilliger, of andere betrokkenen op elk moment recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. Hiervoor kan je terecht bij onze secretaris op het e-mailadres secretaris@hcintermol.be

  Heb je na het lezen van de privacyverklaring nog vragen omtrent de verwerking van jouw gegevens?  Neem dan contact op met onze Vertrouwenspersoon en Aanspreekpunt Integriteit via onderstaande contactgegevens:

  Jan Geubbelmans
  Vertrouwenspersoon & Aanspreekpunt Integriteit
  E-mailadres: vertrouwenspersoon@hcintermol.be

  Postadres: Hockey Club Inter Mol, Fransveld 26, 2400 Mol - t.a.v. Vertrouwenspersoon